Garantie beleid

Uw Ridgegear™-product heeft een garantie van één (1) jaar garantie tegen defecten als gevolg van gebrekkig vakmanschap of materiaalfouten die voortkomen uit normaal gebruik van het apparaat. De garantie dekt werkende onderdelen die de werking van het apparaat beïnvloeden. Het dekt GEEN cosmetische achteruitgang veroorzaakt door normale slijtage, of schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Bij elke poging om het apparaat (of de accessoires) te openen of uit elkaar te halen, vervalt de garantie.

Als u een defect ontdekt en Ridgegear™ hiervan op de hoogte stelt tijdens de garantieperiode, zal Ridgegear™, naar eigen goeddunken, het apparaat gratis vervangen. Garantieclaims moeten worden gestaafd door een aankoopbewijs. Bewaar voor de duur van de garantieperiode uw originele aankoopbon of bestelnummer om uw garantie te valideren. Vervangende producten die onder de garantie vallen, geven geen recht op hernieuwde levenslange garantiedekking. In het geval dat uw product niet meer leverbaar is, krijgt u mogelijk een vervangend product van dezelfde waarde.

Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper in de detailhandel en alleen bij aankoop via de Ridgegear-website, een gelicentieerde of geautoriseerde distributeur.

Deze garantie dekt niet en Ridgegear is niet verantwoordelijk voor:

  • Deze beperkte garantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door misbruik of verkeerd gebruik; onjuiste zorg; stoten of inbrengen van vreemde voorwerpen; vandalisme; onjuiste opslag; onjuist of onjuist uitgevoerd onderhoud of reparatie; toepassing van schadelijke chemicaliën; Handelingen van God, vuur of water; schuurmiddelen; nalatigheid; het niet opvolgen van de instructies van de fabrikant; verlies van het Ridgegear-apparaat; wijziging; professioneel gebruik; of commercieel gebruik.

Als uw Ridgegear™ defect raakt tijdens de garantieperiode, neem dan contact met ons op via e-mail op contactridgegear@gmail.com voorzien van bewijs van defecten (foto's/video's) voor reparatie of vervanging.

U ontvangt een Return Merchandise Authorization (RMA)-nummer en volledige instructies van de klantenservice voor het retourneren van uw Ridgegear-product. De verzendkosten zijn voor rekening van de eiser. We behouden ons het recht voor om een ​​defect product te vervangen door het meest vergelijkbare product dat momenteel beschikbaar is.

Productverbetering of updates

Ridgegear™ behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan zijn producten aan te brengen zonder enige verplichting op zich te nemen om dergelijke verbeteringen op te nemen in eerder verkochte producten.

OPMERKING: GARANTIE IS SLECHTS GELDIG VANAF DE DAG VAN AANKOOP TOT HET JAAR DAAROP.